Om PROBOTIC AS

Powering Clean Aquaculture...
Vi i Probotic ønsker å gjøre akvakultur renere. Vår teknologi, PROBOT, er en autonom undervannsdrone som renser og inspiserer nøter. Dette sikrer et rent og trygt miljø for fisken.

Vår visjon

Powering Clean Aquaculture...

Vi vil gjøre akvakultur renere ved å bruke avansert teknologi. Vårt mål er å holde oppdretts-nøtene rene og trygge, noe som er bra både for fisken og miljøet.

Vår Historie

Alt startet på en spylebåt, der vi brukte hundrevis av timer på manuell spyling av nøter. Vi så hvor skadelig dette var for fisken. Uten spyling blir nøtene overgrodd, og fisken får ikke nok vann og oksygen.

Dette inspirerte oss til å starte Probotic i 2019 med mål om å lage en preventiv og robotisert løsning for å holde nøtene rene.

Siden da har brukt tusenvis av timer på utvikling og testing. Vi har arbeidet nært med flere oppdrettsselskaper som har delt vårt ønkse om en preventiv og automatisert løsning for not-renhold. Siden 2022 har vi testet våre prototyper i merder og sommeren 2023 startet vi våre første fullskala tester der vi holdt hele nøter rene. I 2024 lanserte vi PROBOT versjon 1.0 og startet kommersialisering og videre arbeid med skalering av våre tjenster.

Vårt team

Vårt team består av ingeniører, oppdretts eksperter og teknologi eksperter. Vi jobber hardt for å lage den beste løsningen for rene nøter som er både miljøvennlig bra for fiskehelsen, og som våre kunder kan stole på.

hva gjør vi

Holder Nøter Rene
Med vår PROBOT-system holder vi nøter rene slik at man slipper spyleoperasjoner. Vår driftsavdeling monitorere og tilpasser hver enkelt drone til å operere optimalt for hver enkelt not og påser at noten alltid er ren.

Overvåker og Dokumenterer
Fra vår fjernstyringssentral overvåker vi dronene og påser at alt er i orden. Vi rapporterer direkte til oppdretterne både via Kunde-portal og egne månedsrapporter, der vi viser status på nøtene.

Utvikler og Forbedrer
Vår utviklingsavdeling jobber kontinuerlig med systemforbedring med fokus på; fiskehelse, "vaske-effekt", og kundeopplevelse. Vi utvikler også nye tjenester som vil bli levert via PROBOT.

våre eiere

Vi er stolte av å ha sterke og pålitelige eiere som støtter vår visjon:

- Blue Invest Group
- CoFounder
- Northern Lights Salmon
- Sørrollnesfisk
- Kupa
- Olaisen Blue (Novasea)
- Gratanglaks
- Norinnova

Disse partnerne gir oss støtte og ressurser for å fortsette å utvikle banebrytende løsninger for akvakulturindustrien.

Bærekraft og Fremtid

Bærekraft er viktig for oss. Vi jobber hele tiden med å forbedre våre teknologier for å sikre at de er bra for miljøet og økonomisk levedyktige for våre kunder. Vi ser en lys fremtid for akvakultur, og vi er her for å sikre at den er ren, trygg og bærekraftig.