Lasse Falch Sortland

KI & CV Utvikler

Møt Vår KI Spesialist: Lasse Sortland

Lasse Sortland, med en mastergrad i kunstig intelligens fra University of Essex i Storbritannia og spesialisering innen maskinsyn, er en nøkkelperson i vår utviklingsavdeling for deteksjonssystemer. Lasse bruker sin inngående kunnskap om kunstig intelligens og maskinsyn til å drive prosjekter fra konseptualisering til implementering, med betydelig erfaring i autonomi, bildegjenkjenning og systemintegrasjon.

Lasse leder utviklingen av vårt deteksjonssystem, hvor han anvender sin spesialisering innen maskinsyn og dyplæring for å implementere robuste løsninger for automatisert overvåkning og analyse. Hans arbeid sikrer at systemene ikke bare er effektive, men også pålitelige og brukervennlige.

Kontakt Lasse på lasse@probotic.no for mer informasjon eller for å diskutere muligheter innen kunstig intelligens og maskinsyn.

Lasse Falch Sortland

PROBOTIC er i vekst, og søker flere profesjonelle team-medlemmer. Send gjerne inn en åpen søknad.