Håvard Jakobsen

Senior Mekatronikkingeniør

Møt Vår Mekatronikkingeniør: Håvard Jakobsen

Håvard Jakobsen er en engasjert og løsningsorientert mekatronikkingeniør i Probotic, kjent for sitt blide vesen og som en ekte altmuligmann. Med både fagbrev og ingeniørgrad innen elektronikk, spiller Håvard en sentral rolle i hele utviklingsprosessen av våre produkter, og utfører design av alt fra kretskort til mekaniske komponenter.

Håvard sin kombinasjon av teknisk dyktighet, kreative løsningstilnærminger, og hans teamorienterte holdning gjør ham til en verdifull ressurs for Probotic. Han bidrar ikke bare med sin tekniske kunnskap, men også med sin evne til å inspirere og motivere de rundt seg med sin positive innstilling og løsningsfokus.

Kontakt Håvard på havard@probotic.no for å diskutere elektroniske løsninger eller engasjere seg i produktutviklingsprosjekter.

Håvard Jakobsen

PROBOTIC er i vekst, og søker flere profesjonelle team-medlemmer. Send gjerne inn en åpen søknad.