Vil øke levetiden på nøter

Inngår samarbeid for å redusere risikoen for rømming og forlenge levetiden til nøter.

November 6, 2022

PROBOTIC, Vonin Refa og Ballangen Sjøfarm har gått sammen om et prosjekt finansiert av Innovasjon Norge, kalt "Notdokumentasjon". Prosjektet har avdekket flere spennende muligheter og synergier for å forbedre levetiden til nøter og redusere risikoen for fiskerømming.

Utvikling av nytt dokumentasjonsverktøy

Selskapene ønsker å utvikle et digitalt verktøy som dokumenterer alt som skjer med nøtene gjennom deres levetid. Dette inkluderer sertifikater, service, inspeksjoner, rengjøring og andre operasjoner. Målet er å skape et brukervennlig og visuelt verktøy som gjør det enkelt for alle involverte å få tilgang til denne informasjonen.

Betydningen av samarbeid

Probotic ser store synergier i å samarbeide aktivt med leverandører og produsenter av nøter. Sammen ønsker vi å bidra til å redusere lakserømming og industrifotavtrykket. Dette prosjektet passer perfekt med våre mål om å automatisere sjøfasen i fiskeoppdrett, og tiden er ideell ettersom vi jobber med den digitale "front end"-siden av våre plattformer.

Proaktiv forebygging av rømming

Kent David Pedersen, kvalitetskoordinator i Ballangen Sjøfarm, mener bedre dokumentasjon er til nytte for alle – både myndigheter, oppdrettere og leverandører. Ballangen Sjøfarm har ingen registrerte rømminger fra sine anlegg, noe som beviser at proaktivt arbeid lønner seg. Ballangen Sjøfarm har samarbeidet aktivt med Probotic i mange år og har Probotics autonome drone ute på pilot-testing.

Langsiktig visjon

Vónin Refa ser frem til å etablere en "erfaringsdatabase" som vil fungere som en "helsejournal" for nøtene gjennom hele deres livssyklus. Dette vil gi et helhetlig bilde og være et verdifullt verktøy for å forbedre nøtene både operasjonelt og konstruksjonelt.

Prosjektstøtte

Næringshagen Midt-Troms (NHMT) har identifisert prosjektet som har ledet til dette samarbeidet gjennom prosjektet Leverandørutvikling Havbruk Nord (LUHN). NHMT har ledet forprosjektet og vært en viktig tilrettelegger for å kickstarte partnerskapet. Dette er et direkte resultat av LUHN's investering i å utvikle leverandørtjenester for oppdrettsnæringen.

Om PROBOTIC

PROBOTIC er et innovativt akvateknologiselskap med hovedkontor i Narvik og utviklings-avdeling i Trondheim. Vår visjon er "Ren Akvakultur", og vi arbeider med teknologi for å automatisere sjøfasen i fiskeoppdrett. PROBOTIC utvikler roboter og systemer drevet av kunstig intelligens. Våre produkter inkluderer robotstøvsugere som kan inspisere og holde mærene rene, noe som bidrar til redusert rømming og et bedre miljø for laksen.

Om Vonin Refa

Vonin Refa har vært involvert i den raske utviklingen innen oppdrettsnæringen siden starten. De har bygget opp unik ekspertise om bransjen og forholdene den opererer under. Deres nærhet til markedet, dype bransjekunnskap, dyktige fagfolk og anerkjente underleverandører gjør Vonin Refa til en pålitelig leverandør av kvalitetsutstyr.

Om Ballangen Sjøfarm

Ballangen Sjøfarm er et lakseoppdrettsselskap med 45 engasjerte ansatte som i samarbeid med Cermaq Norway AS produserer opptil 14,000 tonn laks årlig. Selskapet har 5 lokaliteter i Ofoten, som er godt egnet for lakseoppdrett med tanke på vannkvalitet, strømforhold og bunnforhold. Ballangen Sjøfarm arbeider kontinuerlig for å operere på en bærekraftig og miljøvennlig måte gjennom miljøsertifiseringer, deltagelse i teknologisk utvikling og kompetanseutvikling blant ansatte.

Om Næringshagen Midt-Troms

Næringshagen Midt-Troms har som mål å være den foretrukne partneren for innovasjon og næringsutvikling i regionen og en attraktiv samarbeidspartner i nord. Vi brenner for å utvikle regionen og lykkes når bedriftene lykkes. Vi gir råd til bedrifter som ønsker utvikling og vekst, og bistår med nettverk, kompetanse og finansiering.

Flere nyheter