Stiftelse av Probotic AS

Probotic ble stiftet 5. juni 2019 for å lage ny løsning for vask av nøter

June 5, 2019

Probotic ble den 5. juni 2019 stiftet med mål om å utvikle og kommersialisere en autonom løsning for notrenhold. Bak selskapet står Mikkel Pedersen og Rune Andre Hansen, som begge har verdifull kompetanse fra havbruksnæringen gjennomderes selskap NOR Maritime Service som tilbyr ROV inspeksjoner av nøter for oppdrettere.

Investorer

Cofounder har investert i Probotic, og skal bygge opp selskapet sammen med gründerne. Med deres hjelp og erfaring, samt det tette samarbeidet med bransjen, har Probotic et godt utgangspunkt for å lykkes.

Visjon og mål

Probotic har som mål å tilby en autonom drone som forebygger og rengjør nøter, noe som reduserer behovet for manuell rengjøring og kjemikalier. Dette skal bidra til en mer bærekraftig havbruksnæring.

Fremtidsutsikter

Med støtte fra investorer og en klar visjon for fremtiden, er Probotic klar for å lansere sine innovative produkter og revolusjonere notrengjøring i havbruksnæringen.

Flere nyheter