REN NOT resultater

Resultater fra langsiktig testing av PROBOT.

February 14, 2024

PROBOTIC viser resultater fra langsiktig testing

Introduksjon

For å møte utfordringene med begroing i akvakultur, har Probotic banet vei med utviklingen av Probot, en autonom undervanns drone. Denne patenterte teknologien er en preventiv metode for å håndtere problemet med begroing, som har en rekke ugunstige effekter på fiskehelsen og miljøet. Denne artikkelen oppsummerer og viser bilder fra to spesifikke tester startet i 2023 - ut i 2024, som viser resultater fra bruken av systemet i nøter som er i kommersiell produksjon.

Test 1: "Tilbakeslåing av hydroider i impregnerte nøter"

Bakgrunn og Metodikk

I november 2023 startet Probotic flere kommersielle leveranse med tjenesten REN NOT for en kunde som benytter impregnerte nøter. Ved system montering, hadde nøtene stått en mnd i sjø og hadde allerede endel begroing. spesielt hydroider.Testen ble gjort for å se om Probot klarte å "slå-tilbake" påbegynt begroing og ikke bare fungerte som preventivt vedlikehold. Det ble i testen utført grundig dokumentasjon for å lette sammenligning og bevis på Proboten´s evne til å "slå-tilbake" allerede påbegynt begroing i hovedsak bestående av hydroider. En etterfølgende gjennomgang tre måneder senere evaluerte systemets kontinuerlige ytelse.

Resultater og Konsekvenser

Observasjoner fra 1. november 2023 illustrerte PROBOTs umiddelbare effektivitet i å ikke bare redusere begroing, men også fjerne påbegynt begroing, med en oppfølging i februar 2024 som bekreftet fortsatt ren not. Disse funnene understreker PROBOTs evne til å levere langsiktig og konstant ren not, selv under utfordrende forhold med hydroideoppblomstringer.

NOT 1 - PROBOT 1

Bilde over: 2023.11.01 Not tilstand Not 1. Før PROBOT startet, viser hydroide begroing.

Bilde over: 2024.02.14 - Not tilstand Not 1. Etter 3 måneder bruk av PROBOT.

NOT 2 - PROBOT 2

Bilde over: 2023.11.01. Not tilstand Not 2. FØR PROBOT startet, viser hydroide begroing.
Bilde over: 2023.11.01. Not Tilstand Not 2 -etter PROBOT har kjørt opp og ned 10 ganger.
Bilde over: 2024.02.14. Not tilstand Not 2. Etter 3 mnd bruk av PROBOT.

Test 2: Tilbakeslåing av begroing på uimpregnert not.

Bakgrunn og Metode

En verifiserende effekt-test ble gjennomført sommeren 2023 på en avviklet, ikke-impregnert not. Denne testen hadde som mål å demonstrere PROBOTs evner til å håndtere begroing på u-impregnert not der begroing også skulle få anleedning til å få fotfeste (worst-case test).

Resultater og Konsekvenser

Effektiviteten av PROBOT sammenlignet med ubehandlede områder var markant synlig ved slutten av sommeren, noe som illustrerer enhetens evne i å forhindre begroing og fremme sunnere akvakulturmiljøer.

Konklusjon

Introduksjonen og bruken av PROBOT fra PROBOTIC markerer et betydelig fremskritt i å takle utfordringene med begroing i akvakultur. Gjennom omfattende testing på både impregnerte og u-impregnerte nøter, har effektiviteten til PROBOT i å sikre REN NOT blitt tydelig demonstrert. Etter hvert som akvakultur fortsetter å utvikle seg, er adopsjonen av innovative teknologier som PROBOT avgjørende for å forbedre miljømessig bærekraft og forbedre fiskehelsen i globale økosystemer.

Flere nyheter