PROBOT-prototype i not

Probotic har startet pilot-testing av prototype ved Ballangen Sjøfarms anlegg. De første resultatene er nå tilgjengelige.

July 4, 2022

Første resultater fra pilot-testingen

Før sommerferien startet vi pilot-testingen av vår PROBOT-prototype ved en av Ballangen Sjøfarms lokaliteter. Dette markerer en viktig milepæl for Probotic.

Kjell Mikalsen hos PROBOTIC monterer prototype

PROBOT-prototype i not

Bilde av prototype ved montering og utplassering.

Dette bildet ble tatt ved utplassering, og noten hadde allerede mye algevekst. Til tross for dette, fjernet vi betydelige mengder alger. Dette beviser at systemet også kan forebygge begroing effektivt.

Etter en måned med kontinuerlig bruk og testing, kan vi bekrefte at konseptet fungerer. Dette bringer oss nærmere en autonom løsning for inspeksjon og rengjøring av nøter.

PROBOT-prototypen i dokk

Bildet viser testingen av den mekaniske dokkløsningen. Denne dokken holdt prototypen sikkert på plass, selv under en kraftig storm.

Viktige funn etter den første måneden med testing av prototypen:

  • PROBOT kan operere i vannstrømmer på 90 cm/sekund under rengjøring.
  • PROBOT kan operere i vannstrømmer på 180 cm/sekund under inspeksjon.
  • Den nedsenkbare dokken fungerer godt og holder prototypen sikker, selv i kraftig storm.
  • PROBOT rengjør nøtene effektivt selv uten børste. (Børste vil bli testet senere i henhold til en streng testplan).
  • Live video og data kan nå sendes fra prototypene uansett lokasjon.
  • Deteksjonsalgoritmen fungerer og finner hull allerede i beta-versjonen.
  • Systemet viser seg å være robust og i stand til å operere under alle forhold, noe som var et av våre viktigste utviklingskriterier.
  • Hydrodynamikken til dronen er svært god, og den glir gjennom vannet med letthet.

Det mest imponerende funnet er at PROBOT kan rengjøre nøter i strømmer på nesten 1 meter/sekund.

PROBOT-prototypen inspiserer nøter

Vi tester også inspeksjonsalgoritmen, som holder avstand og vinkel mens en annen algoritme søker etter hull i notene.

Pilot-testingen utføres på en lokalitet i Ofotfjorden med sterke strømmer og tøffe forhold. Strømmer på over 105 cm/sekund har blitt målt på stedet. Prototypen vi tester nå er i vår syvende serie, som er den siste før lanseringen av produksjonsmodellen.

Flere nyheter