Kontrakt med Nordlaks

Probotic sikrer sin andre langsiktige kontrakt.

February 20, 2024

Narvik, Norge - PROBOTIC er stolte av å kunngjøre inngåelsen av vår andre langsiktige kontrakt, denne gangen med det ledende akvakulturselskapet Nordlaks. Denne seksårige avtalen innebærer leveranse av vår robotiserte løsning for notrengjøring, REN-NOT, som først skal implementeres på Nordlaks' lokalitet Grønnstranda i Narvik kommune, deretter flere lokaliteter. Målet er å forbedre fiskevelferden og redusere miljøpåvirkningen fra havbruk.

Montering av PROBOTer

Nordlaks' leder for drift sjø, Ronny Jakobsen, uttrykker at samarbeidet med Probotic passer perfekt med deres strategi om å jobbe med lokale partnere og ta i bruk ny teknologi av høy kvalitet. Probotic, basert i Narvik, har utviklet en avansert løsning som kontinuerlig holder nøtene rene uten behov for impregnering eller manuell spyling. Dette reduserer slitasje på nøtene og minimerer oppvirvling av organisk materiale, noe som kan påvirke fisken negativt.

PROBOT prototype på en u-impregnert not 2023

Sikkerhet og miljøfokus

Prosjektet med Nordlaks inkluderer kontinuerlig overvåking og sanntidskontroll, noe som gir oppdrettere større innsikt i driften. " Probotic har testet og driftstilpasset robotene under ekstreme forhold i Nord-Norge nå i mange år, og ser frem til nå å skalere løsningen og sørge for atr flest mulig fisk har det rent i sine merder.

Vi er stolte av å være en del av en løsning som fremmer bedre fiskevelferd og reduserer miljøpåvirkningen - Grunder: Mikkel Pedersen.

Bilde av REN NOT tatt fra et PROBOT system.

Langsiktig samarbeid

Kontrakten med Nordlaks har i første omgang en varighet på seks år, med opsjon for ytterligere forlengelse. Dette langsiktige partnerskapet gir stabilitet og mulighet for kontinuerlig forbedring av tjenesten. Nordlaks er kjent for sitt fokus på kvalitet, fiskehelse, miljø og samfunnsansvar, og dette samarbeidet reflekterer begge selskapers engasjement for innovasjon og bærekraft for havbruksnæringen.

For mer informasjon, kan du lese Nordlaks' pressemelding HER

Flere nyheter