Besøk av Fiskeri- og Sjømatminister

Den 17. september besøkte fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen PROBOTIC.

September 17, 2020

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen besøker Probotic

Den 17. september besøkte fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen vårt verksted i Narvik.

I møtet snakket vi om mulighetene i havbruksnæringen og hva som trengs for å skape arbeidsplasser nå og i fremtiden. Mer innovasjon og ny teknologi er nødvendig for å utvikle denne industrien i riktig retning. Vi demonstrerte noen av våre autonome prototyper for å holde nøter rene og teamet vårt. For oss er det viktig å oppmuntre til oppstarts- og entreprenøraktiviteter, og vi mener det er essensielt for regionen og industrien å få politisk oppmerksomhet. Vi takker ministeren for å prioritere et besøk hos vår entreprenørhub i Narvik.

Flere nyheter