PROBOTIC Driftsavdeling

Probotic Styrker Teamet betraktelig med ny Driftsavdeling i Narvik

July 11, 2024

Probotic etablerer driftsavdeling i Narvik for å sikre kundeleveransene i Region Nord

Narvik, Norge – 11. juli 2024 – PROBOTIC AS er stolte av å kunngjøre etableringen av vårt driftsteam i Narvik, som vil spille en kritisk rolle i å sikre leveransen av våre innovative REN NOT-systemer til kunder i region nord. Vi ønsker velkommen Mats Kristoffersen, Stine-Mari Framvik, Arne Vik, Henrik Bugge og Kristian Holtmo til vårt team, sammen med sommervikarene Trygve Lyngedal og August Fors.

Foto Probotic: Fra venstre: Rune Andre Hansen, Stine-Mari Framvik, Håvard Jakobsen, Arne Vik, Mats Kristoffersen, Trygve Lyngedal og Henrik Bugge.


Ivaretar Kundeleveransene
Den nyopprettede driftsavdelingen i Narvik skal ivareta Probotics kundeleveranser gjennom drift av våre vaskedroner og påse at kundene alltid har REN NOT. Dette innebærer overvåking, fjernstyring og sikring av at alle våre leveranser står i henhold til våre kunders forventninger. Avdelingen vil spille en kritisk rolle for å fortsette selskapets videre skalering.

Foto Probotic: Sommervikarene; Trygve Lyngedal og August Fors.

"Vi er beæret over å fått så mange flotte nye ansatte med på laget," sier Mikkel Pedersen, grunnlegger av Probotic. "Jeg er imponert over hvor raskt avdelingen har klart å besørget driften av våre systemer, med dette teamet på plass står vi rustet for å sikre topp kvalitet og service til våre kunder i Region Nord."

Driftsavdelingen i Narvik vil være ansvarlig for:
  • Overvåking og Fjernstyring: Sørge for at PROBOT-enhetene opererer optimalt og leverer forventede resultater.
  • Kvalitetssikring: Sikre at kundeleveranser oppfyller de avtalte standardene.
  • Service og Logistikk: Håndtere oppkommende saker med systemene, montering av nye systemer og vedlikehold når det er nødvendig.
  • Kontinuerlig Forbedring: Fremme løpende forbedringsforslag til vår utviklingsavdeling i Trondheim for å sikre kontinuerlig utvikling og forbedring av teknologien.

Foto Probotic: Stine-Mari Framvik og Sommervikar August Fors overvåker Probot-systemer og fjernstyrer ved behov.


Probotic har operative systemer i drift på 3 ulike lokaliteter, og vi har ikke hatt behov for manuell spyling av nøter. Dette er et viktig steg for å sikre rene og trygge oppdrettsnøter. Vår utviklingsavdeling i Trondheim arbeider kontinuerlig med å videreutvikle og optimalisere vaskedronene våre.

Fremtidig Utvikling
Driftsavdelingen vil være en vital del av Probotics videreutvikling, ved å tilby verdifull innsikt og tilbakemeldinger fra ulike lokaliteter og forhold fra ulike nøter som kan integreres i softwaren og fremtidige versjoner av våre produkter og tjenester.

Om PROBOTIC AS
PROBOTIC AS, basert i Narvik og Trondheim, Norge, er dedikert til å gjøre havbruksnæringen renere gjennom vår vaskedrone teknologi. Vi fokuserer på å løse utfordringene med begroing på nøter og skal på den måten forbedre bærekraften og produktiviteten i havbruksnæringen.

For mer informasjon, vennligst kontakt oss på e-post: info@probotic.no

Flere nyheter