Biologisk påvirkning av PROBOT

PROBOTIC har fullført prosjekt om biologisk påvirkning av notrengjøring med spyling eller PROBOT

December 12, 2022
Begroingssamfunn i not ble undersøkt og dokumentert

Søkte økt kunnskap om begroing og biologi

Prosjektet, med tittelen "Biologiske effekter av notrengjøring med høytrykkspyling vs. PROBOTICs innovasjon," hadde som mål å undersøke de biologiske forholdene under rengjøring av nøter og bekrefte eller avkrefte om PROBOTICs teknologi skader fiskehelsen på noen måte. Prosjektet ble innvilget i 2020, og gjennomført i 2021 og 2022. Prosjektpartnerne inkluderte PROBOTIC, Akvaplan Niva, Ballangen Sjøfarm og Cermaq.

Klargjøring for spyling av not

Prosjektets mål og metodikk

Prosjektets delmål inkluderte kartlegging av partikkelantall under notvask, identifisering av begroingssamfunn, vurdering av korrelasjon mellom notrengjøring og gjelleproblemer, analyse av fiskeatferd under rengjøring, og verifisering av eventuelle observerte effekter på laks mens PROBOTICs robot var i bruk.

PROBOT prototype på notvegg

Resultater og konklusjoner

I denne undersøkelsen indikerer resultatene at notspyling med høytrykk ikke hadde noen observerbare effekter på fisken, dette konkluderes med at forsøket var for isolert og ikke over lang nok tid til å få bredere vurderinger. Undersøkelsene kunne heller ikke se at bruken av PROBOTICs robot under produksjon påvirket fisken eller appetitt negativt sammenlignet med mærene uten PROBOT på samme anlegg og med samme fiskebestand. Vi kunne altså ikke se noen direkte effekter med eller uten spyling, i forsøket.

Laks ble lagt i kar med "spylevann" og analysert for stress og påvirkning.

Videre testing og forskning

Vi er begeistret over studiet, som foreløpig viser at vår teknologi er trygg og ikke skader laksen. Prosjektet var en verdifull mulighet til å utvide vår forståelse av biologien, fiskehelse og miljø. Vi er stolte av å være iniativtaker til dette.

Fremover vil vi fortsette å teste PROBOT og arbeide for å utvide vår forståelse av påvirkningen av notrenhold på fiskehelse og miljø. Prosjektet fremhevet også behovet for større prosjekter for å oppnå mer pålitelig data. Vi vil fortsette å utvide vår kunnskap og bruke forskning til å styre vår utvikling.

Forsøkslaks ble bedøvet -avlivet og tatt gjelleprøver på.

Takk til prosjektpartnere

PROBOTIC ønsker å takke alle prosjektpartnere for deres verdifulle bidrag, Cermaq og Ballangen Sjøfarm for å ha stilt nødvendige testfasiliteter og ressurser til disposisjon for dette prosjektet, og Akvaplan Niva for utmerket forskning og innsiktsfulle rapporter. Vi takker også MABIT for å ha medfinansiert prosjektet sammen med Probotic. Deres samarbeid var avgjørende for å gjennomføre prosjektet.

Flere nyheter