Avtale med UiT

Probotic og UiT inngår langsiktig samarbeidsavtale. Bygger bro mellom næringsliv, akademia og forskning

November 8, 2021

Teknologiselskapet Probotic og Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) ved UiT Norges arktiske universitet har signert en langsiktig avtale om samarbeid innen «autonome undervannssystemer».

"Med denne avtalen ønsker vi å bygge et nært og profesjonelt miljø i Narvik innen autonome undervannsdrone og systemer," sier Jan Arne Pettersen, instituttleder ved Institutt for industriell teknologi.

CEO i Probotic, Mikkel Pedersen, sier:

«Som et høyteknologisk oppstartsselskap er vi helt avhengige av geniale hoder for å nå våre mål, og det er derfor naturlig at vi nå knytter oss tettere til UiT. Vi er imponert over kompetansen og det avanserte utstyret for prototyping som fakultetet har til disposisjon. Vi kobler nå et av våre utviklingsprosjekter direkte til UiT. Det prosjektet er utviklingen av vår autonome notrengjøringsrobot. Her har vi laget flere fungerende prototyper, men vi har fortsatt mye som må forbedres for å få roboten til å fungere sømløst over lang tid autonomt. Dette involverer materialvalg, ladesystemer for batterier, kjøling av elektronikk, og ikke minst må alt tåle store bølger, strøm, frost og slag. For eksempel har UiT utstyr for 3D-printing av metalldeler, noe som er svært relevant for vår utvikling. Vi har allerede printet deler i syrefast stål som veier mindre enn aluminium siden printingen muliggjør en åpen HEX-struktur innvendig. Som vi sier, 'Detaljene avgjør', og man er ikke bedre enn den svakeste delen, så det gjelder også for en robot som skal leve et selvstendig liv. Vi har flere standard 3D-printere som vi bruker hele tiden, men UiT's mangfold og ekspertise innen prototyping og testutstyr er unike.

Vi ønsker å bygge opp vår hardwareavdeling og testsenter her i Narvik. Vi ser på Narvik som en stor mulighet for investering i teknologiutvikling for havbruk. Nærheten mellom god infrastruktur, billig strøm og en fjord som fortsatt har plass til mer oppdrett, muliggjør nye referanseprosjekter her i Ofotfjorden. De store investeringene i hydrogen, brenselceller, karbonfangst og batteriproduksjon gjør det enda mer tilgjengelig. Min spådom og drøm er at vi får ett eller flere store utviklingsprosjekter som ender opp her i Ofoten.»

Jan Arne Pettersen sier:

"Fremtidens yrker vil bli mer og mer avhengige av både elektronikk og programvare for å takle et grønt skifte, der digitalisering og automatisering er noen av nøklene. Robotikk og undervannsrobotikk passer spesielt godt når vi ser på det store bildet og hva neste generasjoner vil leve av - nemlig havet, som vil være en viktig del av det. Vi synes Probotics prosjekt med autonome undervannsdroner er inspirerende. Basert på erfaring, vil et tettere samarbeid mellom akademia og teknologiutvikling i næringslivet med en praktisk tilnærming til grunnleggende problemstillinger gi synergier på tvers av miljøer og være en viktig del av å bygge opp miljøet i Narvik. Selv om roboter skal utvikles for å automatisere dagens manuelle operasjoner, vil vi fortsatt trenge menneskelige ressurser, men arbeidet vil bare ta en ny form der man ikke trenger å gjøre 'skittent arbeid' selv. Dette gjør at man i stedet kan jobbe med overvåking, vedlikehold og utvikling av de automatiserte systemene. Dette betyr at en ny form for kompetanse er nødvendig, som vi nå vil bygge opp."

Avtalens fokusområder:

  • Autonomi og robotikk med systemer for autonom undervannsnavigasjon.
  • Materialer og forsegling av undervannselektronikk.
  • Trådløs undervannslading med induksjon vs. andre metoder.
  • Batteriteknologi og undervannsbruk.
  • Probotic vil tilby praksisplasser, nærings-Ph.D.'er og mer.
  • Styrke samspillet om FoU og innovasjon mellom næringsliv og UiT.
  • Spesialiserte kurs i autonome undervannsfarkoster.

Fakta om UiT:

UiT Norges arktiske universitet er et mellomstort forskningsuniversitet som bidrar til kunnskapsbasert utvikling på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Fakta om Probotic:

PROBOTIC er et teknologiselskap under NORMS-gruppen med hovedkontor i Narvik og programvarekontor i Trondheim, som utvikler autonome undervannsdroner for å automatisere oppdrett. De første produktene er roboter som inspiserer og rengjør nøter, noe som bidrar til redusert rømming og holder fiskens miljø rent. Selskapet har patentert teknologien og går nå inn i en ny spennende fase hvor selskapet forbereder kommersialiseringen av de første produktene.

Flere nyheter