6 millioner i forskningsstøtte

Norges forskningsråd har tildelt PROBOTIC AS 6 millioner kroner for utviklingen av autonom notvasker.

December 30, 2020

I dag feirer Probotic!

Probotic har mottatt 6 millioner kroner i støtte fra Norges forskningsråd for å utvikle vår autonome notvasker. Dette er en sterk anerkjennelse av kvaliteten på vårt arbeid, og vi ser frem til å realisere dette prosjektet, og bidra til utviklingen av fremtidens løsning.

"Dette er en gledens dag. Signeringen av kontrakten for 6 millioner kroner i støtte fra Norges forskningsråd er en viktig anerkjennelse av teamet og prosjektet vårt. Det er nå investert totalt 18 millioner kroner i Probotics prosjekt “Clean Aquaculture.” Vi planlegger å hente ytterligere kapital neste år gjennom å ta inn flere strategiske eiere. Vår største investor, CoFounder, sikrer at vi har nødvendige ressurser til å gjennomføre våre utviklingsplaner. Med 18 millioner kroner i finansiering viser vi at Probotic er en seriøs aktør,» sier grunder og daglig lederi Probotic, Mikkel Pedersen."

Dagens metoder for rengjøring av nøter representerer flere utfordringer for oppdrettsnæringen, både når det gjelder miljø, fiskehelse og ressursbruk. Systemene er fortsatt delvis manuelle og bruker høytrykkspylingfor å fjerne begroing fra nøtene. Begroingen skylles deretter direkte inn i merdene, noe som skaper et dårlig miljø for fisken. Probotic vil utvikle en autonom drone for rengjøring og inspeksjon av oppdrettsnøter. Dronen vil autonomt kontrollere og rapportere nettets tilstand, og forhindre begroing ved kontinuerlig rengjøring. Dronene vil kunne arbeide døgnet rundt og fjernstyres av operatører dersom det er behov for inspeksjon eller annet arbeid i merden, slik som ved avlusning eller notbytte. Løsningen vil direkte redusere klimagassutslipp og ressursbehov. Samtidig vil det sikre bedre dyrevelferd og redusere driftskostnadene for oppdretter

Flere nyheter